یکشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1386
نظرت چیه ؟

قضاوت خوب محصول تجربه است و تجربه محصول قضاوت بد(good judgment comes from expreience..exprerience comes from bad judgment) 

.....................................................