سه‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1386
چی مثلا باید بگم ..عنوان نمی خواهد ..خوب بخوون

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم،موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم. موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم،موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

.............................................................

خرج کن ولی اصراف نکن. عاشق شو ولی دیوانگی نکن. اسوده باش ولی بیخیالی نکن . حرف بزن ولی وراجی نکن. دوستت دارم........... ولی پورو نشو

....................................................................

 پرسیدم : عشق چیست ؟ گفت : آتشی است . گفتم : مگر آن را دیده ای ؟ گفت : نه در آن سوخته ام

................................................................

گر نمیتوانی بالا بری پس سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا رود

..............................................................

هرجا شنیدی میگن یا حسین برو غذا میدن. هرجا شنیدی میگن یا علی نرو دارن ماشین هول میدن

.....................................................................