سه‌شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1386
توجه کنید ...فقط یکبار فرصت دارید از این پدیده دیدن کنید
در روز بیست و هفتم آگوست معادل دوم شهریور سیاره مریخ یکی از درخشانترین اجرام قابل رویت در آسمان خواهد بود. رویدادی بسیار نادر که آنرا حلول دو ماه در یک آسمان مینامند. برای مشاهده و رصد این پدیده زیبا دوم شهریور ساعت سی دقیقه نیمه شب نگاهی به آسمان بیندازید. شاید برایتان جالب باشد بدانید دفعه بعدی که این رویداد جالب را میتوانید ببینید سال 2287 میلادی خواهد بود. پس تا زنده هستید این فرصت را از دست ندهید و این پیام برای همه دوستان خود ارسال نمایید