جمعه 9 شهریور‌ماه سال 1386
دوستت دارم خیلی زیاد ...شعر باید خودش بیاد

دوستت دارم به چشمانی که رنگش رنگ شبهاست

به آن نازی که در چشم تو پیداست

به لبخندی که چون لبخند گلهاست

به رخسارت که چون مهتاب زیباست

   به گلهای بهار و عشق و هستی

 

به قرآنی که او را می پرستی

 

 قسم ای نازنین تا زنده هستم

 تو را من دوست دارم....میپرستم