سه‌شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1386
من که لذت بردم ..شما رو نمی دونم