شنبه 24 شهریور‌ماه سال 1386
شکرانه دیدار مجدد

از عرش صدای ربنا میاید  اوای خوش خدا خدا میاید

فریاد که درهای بهشت باز کنید مهمان خدا سوی خدا میاید.

الهی اقرار کردم به مفلسی و هیچ کسی . ای یگانه ای که از همه چیز مقدسی ٬ چه شود اگر مفلسی را به فریاد رسی؟

الهی اگر با تو نمی گویم افگار می شوم  چون با تو می گویم سبکبار می شوم.

الهی بر سر از خجالت گرد داریم و در دل از حسرت درد  داریم و رخ از شرم زرد داریم.

الهی اگر دوستی نکردیم  دشمنی هم نکردیم اگر چه بر گناه مصریم  بر یگانگی حضرت تو مقریم.

الهی در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو داریم وبر زبان استغفار تو داریم.

الهی اگر گوییم ٬ثنای تو گوییم و اگر جوییم٬ رضای تو جوییم.

الهی ترسانم از بدی خود بیامرز مرا به خوبی خود.

 امین یا ارحم الراحمین.


دعای روز سوم:

یا رب تو مرا قرین پیروزی کن.بیداری وهوشیاری ام روزی کن.

دورم گردان ز شبهه وبی خردی .امداد به خیر وتو شه اندوزی کن.                          آمین