یکشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1386
گدای درگه حق

 اگردر ایی در باز است و اگر نیایی٬حق بی نیاز است اگر سر این داری٬برخیز و قصد راه کن٬نه زاد برگیر و نه همراه را اگاه کن٬عافیت را به نازدار و سخن کوتاه کن.

الهی مگوی که چه کرده ای٬که سرگردان شویم٬مگو چه اورده ای که رسوا شویم.

الهی انچه ما را اراستی خریدیم٬و از دو جهان محبت تو برگزیدیم٬و جامه بلا بریدیم ٬وپرده عافیت دریدیم.

الهی بنیاد توحید ما را خراب مکن٬و باغ امید ما را بی اب مکن٬و به گناه روی ما را سیاه مکن.

الهی بر تارک ما خجالت نثار مکن٬و ما را به بلای خود گرفتار مکن.

الهی تقوا ده که تا از دنیا ببریم٬روحی ده که تا از عقبی برخوریم٬یقینی ده که تا در از بر ما باز نشود٬قناعتی ده تا حرص ما باز نشود.

الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم٬جانی ده که کار ان جهان سازیم.

امین یا رحیم و یا غفار٬یا حلیم و یا ستار.


دعای روز چهارم:

یا رب پی طاعتت مدد بخش مرا.شیرینی ذکر یا احد بخش مرا.

تا شکر و سپاس نعمتت را گویم.بینایی بی شمار و حد بخش مرا.     امین یا ابصر الناظرین.