چهارشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1386
در خلوت با معبود

همه عیش ها در بی عیشی است٬همه توانگری ها

در درویشی است.

الهی بیاموز تا سر دین بدانیم٬برفروز تا در تاریکی نمانیم.

الهی تو نواز که دیگران ندانند٬تو ساز که دیگران نتوانند.

الهی همه را از مکر شیطان نگاه دار٬همه را از کینه

نفس اگاه دار.

 الهی همه را از خودپرستی رهایی ده٬همه را به خود 

اشنایی ده.   

 امین یا کافی المهمات


دعای روز هفتم:

یا رب تو قرین اهل رازم گردان

قائم پی روزه و نمازم گردان

تا دور ز لغزش گناهان گردم

از ذکر مدام سرفرازم گردان

    امین یا رحمان و یا رحیم