جمعه 30 شهریور‌ماه سال 1386
درخواست فقط تو را سزاست

الهم عجل لولیک الفرج.

الهی به ذات بی مثالت که عقلهای مقربان در او حیران

است.نفسی ده که حلقه بندگی تو درگوش کند.

الهی به کبریایی جلالت که دلهای عارفان از ان لرزان

است.جانی ده که زهر حکمت را به طبع نوش کند.

الهی به رحمت بی زوالت که امیدگاه عاصیان

است.دلی ده که ذل عبودیت تو گزیند.

الهی به پرتو جمالت که از ان جهانی پر نور

است.علمی ده که در او اتش هوا نبود.

الهی به پرده داری عفوت که گناه مجرمان از ان مستور

است.عملی ده که در او اب ریا نبود.

    امین یا خیر الناصرین.


 

دعای روز نهم:

یارب ز عطای خویش مسرورم کن

از فسق و فجور معصیت دورم کن

تا وارهم از اتش قهر و غضبت

با هر چه خصال نیک محشورم کن

   امین یا حی و یا قیوم.