پنج‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1386
به امید روزی که ...........

یکی به من بگه چرا ؟...می بینی ؟!!!

دلت نلرزید ؟؟!......کاش می شد بهت بگم الان چه حالی دارم ...حتی نمی دونم چه طوری ابراز تاسفم کنم ....

پس درست گفت انیشتین که :شیطان وجود ندارد. یا حداقل در نوع خود وجود ندارد. شیطان را به سادگی میتوان نبود خدا دانست. درست مثل تاریکی و سرما. کلمه ای که بشر خلق کرد تا توصیفی از نبود خدا داشته باشد. خدا شیطان را خلق نکرد. شیطان نتیجه آن چیزی است که وقتی بشر عشق به خدا را در قلب خودش حاضر نبیند. مثل سرما که وقتی اثری از گرما نیست خود به خود می آید و تاریکی که در نبود نور می آید.

پس بیایید حضور خدا را در زندگیمون حفظ کنیم به خاطر خودمون .....