سه‌شنبه 24 مهر‌ماه سال 1386
گاهی لازم سرتق باشی

When someone tells you that you can't do something...

 

وقتی کسی میخواد به تو بقبولونه که تو قادر به انجام کاری نیستی

نگاهی به اطرافت بنداز

Consider all options...

همه موقعیت هارو در نظر بگیر  

Then GO for it!

سپس واسه اون کار اقدام کن


Use all the things God gave you!

از تمام قابلیت هایی که خدا بهت داده استفاده کن   

 In the end, you will succeed and prove them wrong!

آخر سر موفق میشی و به بقیه ثابت میکنی که اشتباه میکردند

 

منبع سایت روزنه