چهارشنبه 5 دی‌ماه سال 1386
دیر اومدم ..اما دست پر اومدم

نقاشی روی گربه

نمی دونم چی بگم باید خودت ببینی .....

بعضی از این نقاشی ها هزینه ای معادل 15000 دلار رو داره و چون موی

گربه ها رشد میکنه هر 3 ماه یکبارباید تجدید بشه یعنی سالی 60000 دلار

منبع روزنه


سوگلی

هر وقت حرف از سوگلی میشه مخصوصا توی حرمسراهای قدیم شاهان ..همه تصویر زنی  زیبا را مجسم می کنن ..حالا این شما و این هم انیس الدوله سوگلی ناصر الدین شاه -

اگه این سوگلی اش بوده بقیه دیگه چی بودند


واقعی ..جالب ...قدیمی

در چین قدیم قانون جالبی برای خیانت زن به شوهر وجود داشت به این معنی که :

اگر زنی برای نخستین بار خیانت می کرد مردی که اورا اغوا کرده مورد تنبیه قرار می دادند

اگر برای بار دوم خیانت می کرد زن را شلاق می زدند

اگر برای بار سوم خیانت می کرد شوهر او را به جرم اینکه نتوانسته همسرش را کنترل کرده و زندگی خود را به رسوایی کشانده مجازات می کردند

جالب بود نه ....


ضایع بازار ..نیا این ور بازار

HyperText Transfer Protocol

این  را تنها افراد خوش تیپ و خوشگل می تونن بخونن:
...
"§€¥j€£¤"
...
چیه؟ نکنه توقع داری بتونی بخونیش؟

گفتم نیا خودت اومدی


حرف اخر ..

خدایا! ما اگر بد کنیم،تو را بنده های خوب بسیار است،

تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟