شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1386
اینم یه سری دیگه بخوون نظرم نده

سلام ..چه کار کنم دیگه یادمون هم که نکنید بازم به فکرتونم ..می نویسم هر چه دارم بهر دوست /چه ببیند چه نبیند بهر اوست /


گر نیایی تا قیامت انتظارت می کشم /منت عشق از نگاه پر شرارت میکشم /ناز چندین ساله از چشم حقارت می کشم/ تا نفس باقیست اینجا انتظارت می کشم/

 


 اگه مردونگی مرده - اگه رفاقت رنگ باخته - اگه عشق دیگه معنا نداره - اگه دنیا پر نامردیه - اگه آرامش دیگه خواب و رویاست - تو چی کار داری بشین افت رو بخون


ترکه رو برق می گیره مامانش می گه ننه جون ولش نکن همین بود که باباتو کشت


می خواستم زندگی کنم در را بستند،می خواستم ستایش کنم گفتند خطر ناک است،می خواستم عاشق شوم گفتند گناه است،می خواستم گریه کنم ،گفتند بهانه است،می خواستم بخندم گفتند دیوانه است،به راستی سخن گفتم گفتند بیهوده است پس فریاد کشیدم..........زندگی را نگه دارید می خواهم پیاده شوم


 از رفسنجانی پرسیدند اسم این اتوبان تهران شمال را چی میخواهید بگذارید؟ میگه شهید احمدی نژاد انشاء الله